سفال تیغه ای ۱۰

سفال تیغه ای 10 جهت جدا سازی و دیوارچینی داخلی ساختمان به جهت سبک بودن و فضای کمتری اشغال کردن مورد استفاده قرار می گیرد که باعث جلوگیری از ورود صوت و صدا در ساختمان می باشد که این سفال دارای 6 خانه مستطیل شکل بوده و تولید همراه با نیمه این سفال انجام می شود. ابعاد سفال تیغه ای 10 ، 10*20*20 سانتی متر می باشد. قیمت سفال تیغه ای 10 در کارخانه آجر ماشینی خراسانی مناسب می باشد.